Bonus pro zaměstnance


OCEŇTE SVÉ ZAMĚSTNANCE NEVŠEDNÍM ZÁŽITKEM…!

Osobní koučink mohou firmy poskytnout svým zaměstnancům jako placený benefit. V takovém případě koučování funguje jako významný motivační prvek nebo jedna z forem ocenění a zajímavé odměny.

 

V ČEM SE LIŠÍ "BONUSOVÉ" KOUČOVÁNÍ OD JINÝCH TYPŮ FIREMNÍHO KOUČOVÁNÍ?

"Bonusové" osobní koučování poskytované zaměstnavatelem umožňuje zaměstnanci pracovat na libovolně zvoleném tématu, které je pro něj z nějakého důvodu důležité (případně tíživé) nebo na osobních a profesních rozvojových cílech, které jsou v souladu s vizí a strategií společnosti.

JAKÝ MŮŽE MÍT OSOBNÍ KOUČINK PRO ZAMĚSTNANCE PŘÍNOS A CO MU UMOŽNÍ? 

  • Získat rovnováhu mezi osobním a profesním životem.

Zaměstnanec má možnost si v rámci koučování uvědomit svůj postoj k sobě samému, zároveň si ujasnit a vyladit svůj postoj k spolupracovníkům, k nadřízenému, potažmo i k celé organizaci nebo k životnímu partnerovi a rodině.

V průběhu spolupráce tak koučovaný nalézá vlastní cesty, jak dosáhnout vyváženosti mezi pracovními, rodinnými i osobními vztahy a jak tyto vztahy dlouhodobě opečovávat.

  • Zvýšit osobní a profesní efektivitu a kreativitu.

Vlastní sebeformování, postavené na trpělivé, reflektované a promyšlené práci koučovaného se sebou samým, svými zdroji a možnostmi, uvolňuje potenciál koučovaného, rozvíjí jeho samostatnost, odpovědnost, flexibilitu i tvořivost a má za důsledek kvalitativní posun v jeho osobním i profesním životě.

Jaké výhody plynou z poskytování z tohoto typu benefitu pro firmy?     loajalita_motivace

  • Dosažitelný efekt pro firmy je několikerý...

Získaná rovnováha mezi osobním a pracovním životem příznivě působí na ostatní spolupracovníky i týmovou práci. Osobní spokojenost a lepší psychická kondice zvyšuje odolnost pracovníka vůči stresujícím vlivům a posiluje jeho koncentraci v zátěžových situacích. Tím získává pracovník lepší předpoklady pro vyšší výkonnost, angažovanost a úspěšnost v práci.