Kariérový koučink

stairsHRANICE VAŠICH MOŽNOSTÍ SE DĚJÍ TAM, KDE SE PRÁVĚ NACHÁZÍ VÁŠ POSTOJ KE ZMĚNÁM, K SOBĚ SAMÉMU A VAŠE CHUŤ UČIT SE NOVÝM VĚCEM…

 

KARIÉROVÝ KOUČINK klientům napomáhá v růstu komplexního (sebe)uvědomění a aktivního (sebe)utváření ve stále se měnícím prostředí.

Klienti si v průběhu spolupráce zvědomují, co opravdu chtějí, po čem touží, kam směřují a co musí udělat pro to, aby se jejich představy naplnily. V rámci koučování objevují nové pohledy na své možnosti, učí se lépe využívat své schopnosti i dovednosti, rozpoznávat své silné stránky, svůj osobní přínos a stavět na svých úspěších.

lano_2a „Své klienty podporuji, aby si uvědomili, co umí, co je těší, co jim dává smysl, co je pro ně důležité a zda podle toho žijí. Věřím, že pokud se někdo věnuje činnosti, která ho baví a odpovídá jeho hodnotám, je v tom, co dělá úspěšnější a celkově spokojenější.“podpis_transparent

 

 

KDY NEJLÉPE KARIÉROVÝ KOUČINK VYUŽÍT?

Chcete-li...

 • zcela změnit zaměstnání, svoji profesi či naplánovat budoucí kariéru
 • se rychle zadaptovat při nástupu na nové pracovní místo
 • se chopit nové manažerské pozice co nejlépe (při povýšení)
 • rozjet vlastní podnikání (hledáte inspiraci nebo připravujete projekt)
 • zvládnout situaci při ztrátě zaměstnání a rychle najít nové uplatnění
 • sladit rodinný a profesní život po návratu z rodičovské dovolené

Pociťujete-li...

 • že nestíháte tak, jak byste si přáli
 • únavu, vyčerpání (syndrom vyhoření) nebo pracovní stereotyp
 • ztrátu motivace nebo nedostatek odvahy říci, co potřebujete a realizovat nebo prosadit svůj záměr

 

RÁDA VÁS PODPOŘÍM A POMOHU VÁM:

 • ujasnit si, co skutečně chcete a co proto musíte udělat
 • posílit víru v sebe sama a ve vaše rozhodnutí, jakým směrem se vydat
 • lépe se orientovat a „znát svoji cenu“ na trhu práce
 • připravit se na výběrový pohovor nebo důležité jednání
 • lépe zvládat nároky plynoucí z nové pracovní pozice
 • zvýšit psychickou odolnost a koncentraci v zátěžových situacích
 • zlepšit mezilidské/pracovní vztahy a vzájemnou komunikaci
 • najít rovnováhu mezi osobním a pracovním životem