Životní koučink

KAŽDÝ ČLOVĚK MŮŽE VYRŮST JEN SÁM ZE SEBE...

roste_2a-e1450195801750-300x189"Moudrý člověk hledá nejprve svůj vlastní střed
a teprve poté může se státi středem pro druhé.“
Čínský myslitel Lao-c

Životní koučink otevírá klientům v prvé řadě cestu k vlastnímu sebepoznání, pochopení a přijetí sebe sama.

V rámci koučování si klienti mohou vyjasnit své hodnoty, očekávání, návyky a přesvědčení, které (ne)přímo ovlivňují způsob, jakým smýšlejí sami o sobě, o svých vztazích nebo jak se vztahují k jednotlivým situacím a událostem. Učí se jasněji vnímat, co se děje na hranici mezi nimi a situací, ve které se nacházejí a v souvislosti s tím měnit svůj postoj k tomu, co v dané situací prožívají, jakým způsobem komunikují a jednají.

To jim pomáhá porozumět celému kontextu jejich vnitřního i vnějšího světa, ve kterém žijí a vědomě ho ovlivňovat.

  Chceme-li vědět, kam směřujeme, musíme vědět, kde se právě nacházím...

 

V JAKÝCH SITUACÍCH SE NA MĚ KLIENTI NEJČASTĚJI OBRACEJÍ? A V JAKÝCH PŘÍPADECH JE VHODNÉ VYUŽÍT MOJI PODPORU?

Máte-li pocit, že...

 • se Vám v některé oblasti nedaří tolik, jak byste chtěli
 • že si nedokážete říct o to, co skutečně potřebujete
 • Vás nenaplňuje Váš vztah s partnerem
 • jste uvězněni ve své práci, ve svých vztazích nebo finanční situaci
 • býváte vnitřně nespokojení, přetížení, unavení nebo obtížně usínáte

Potřebujete-li...

 • efektivní podporu v náročném období
 • více porozumění, respektu a ocenění ze strany blízkých
 • udělat důležité rozhodnutí nebo vyřešit konflikt
 • zvládnout náročný úkol, nový projekt nebo dokončit studium

 

RÁDA VÁS PODPOŘÍM A POMOHU VÁM:

 • překonat složitou životní situaci, ve které jste se ocitli
 • ujasnit si, v jaké situaci jste, jakou roli v ní hrajete a nalézt nové způsoby řešení, jak situaci čelit
 • zlepšit mezilidské/partnerské vztahy a vzájemnou komunikaci
 • porozumět vlastnímu prožívání a lépe pracovat s emocemi
 • posílit sebedůvěru, sebeúctu a odvahu žít život jaký chcete

Věřím v jiné cesty a způsoby řešení, než užívat léky nebo nadále žít v zajetí vlastních životních zacyklení, komplikovaných vztahů a křivd z minulosti, které Vám brání žít radostný a spokojený život.podpis