O mně

KDO JSEM ?

Mám ráda život. Cestu plnou změn, zážitků a životních zkušeností, které mě formují, obohacují, z nichž čerpám a jimž naslouchám…

Vážím si bohatství „prožitého“, protože je autentické

Jsem člověk

 • s vášní pro filozofii života a lidské komunikace.
 • s potřebou svobody vnímání, myšlení, cítění a respektu, že každý „to má nějak jinak“.
 • s důvěrou v sebe, ale i v kompetentnost, vnitřní motivaci a schopnosti druhých.
 • s hlubokým zájmem o možnosti lidského růstu a nalézání životní rovnováhy. Věrná otázkám po smyslu lidského konání, po možnostech konstruktivního rozvoje jedince i celého společenství a „šťastných“ proměn mezilidských vztahů.

Jsem psychoterapeutka, certifikovaná profesionální osobní i firemní koučka, konzultantka, lektorka.

 • s více než 12 letou praxí v oblasti koučování  a psychoterapie
 • s více než 20tiletou zkušeností a znalostí firemního prostředí na manažerských, konzultantských i jiných pracovních pozicích.
  Mám zkušenosti z oblasti relationship managementu, podpory prodeje a v posledních letech také jako konzultant v oblasti self managementu a managementu změny.
 • s inženýrským (Ing.) stupněm vzdělání v programu Ekonomika a management, v oboru Management firem
  a získaným manažerským profesním titulem Master of Business Administration (MBA), VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu.
 • s absolvovanými profesními výcviky v psychoterapii i koučování, koučinkovými workshopy a terapeutickými semináři.

Absolvované výcviky a semináře

 • Komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvik Umění Terapie, schválený ČLS JEP jako vzdělávací program pro zdravotnictví, GI konzultační a vzdělávací skupina, 800 hodin tréninku, vzdělávání, sebezkušenosti.
 • Výcvik v systemické  supervizi a koučování, HERMES Group Praha - Institut pro supervizi a koučování, 200 hodin vzdělávání, tréninku koučovacích dovedností a supervize vlastní praxe.
 • Nadstavbový kurz pro kouče, ČVUT Masarykův ústav vyšších studií, program celoživotního vzdělávání navazující na CST (Specifický kurz pro kouče).
 • Týmový koučink v praxi I a II, ČVUT Masarykův ústav vyšších studií, program celoživotního vzdělávání.
 • Týmový koučink v praxi aneb Jak NASA buduje týmy, ČVUT Masarykův ústav vyšších studií, program celoživotního vzdělávání.
 • Tension, Stress, Trauma Release Exercise of Dr. David Berceli, PhD. Horsáková J.
 • Psychoterapie traumatu, INSTEP Akademie pro terapeuty, Mgr. Petr Odstrčil.
 • Terapie a poradenství při práci s dětmi, mládeží a rodinami v online prostředí, Sabine Vermeire, Interaktivní Akademie.
 • Zvládání stresu, úzkosti a prevence syndromu vyhoření, SKIZP, Slovenska komora iných zdravotnických pracovníkov.
 • Naděje, děs a důstojnost v psychoterpaeutickém procesu psychoterapie, Lynne Jacobs,  Asociace klinických psychologů ČR.
 • Krizová intervence online, Seminář pro psychoterapeuty.
 • Best practices pro párové terapie online, Seminář pro psychoterapeuty.
 • NLP (Neuro - Lingvistické programování) workshopy a semináře.

PROČ SE MNOU ?

„Moje práce mě baví. Dělám ji tak, jak nejlépe umím, profesionálně a s nadšením….“

Při své práci uplatňuji

 • své životní zkušenosti. Ze svých cest jsem si přivezla řadu poznání. Přesto za nejcennější zdroj životních zkušeností a inspirace považuji svoji roli matky a partnerky.
 • své profesní zkušenosti. Propojuji znalost firemního prostředí s praktickou zkušeností z koučování podloženou kvalitními výcviky.
 • celostní přístup ke klientovi, který bere v potaz celého jedince a mimo jiné vychází z vědomí, že každý člověk je sice bytost vybavená řadou schopností i zdrojů a velkým potenciálem k rozvoji, ale zároveň je i bytostí křehkou, jež má své limity. Proto se u svých klientů více než na osobní růst zaměřuji především na proces sebeobnovy (nalézaní vnitřní rovnováhy založené na poznávání, chápání a přijetí sebe sama).
 • strategické a systemické na řešení zaměřené konstruktivistické myšlení. Jako systemik vnímám život v celé jeho mnohotvárnosti. Jsem schopná rozlišovat svůj pohled od toho, jak svět kolem mě vnímají a vidí jiní a s respektem k jinakosti dávám všem těmto pohledům stejnou váhu a hodnotu. Jsem schopná otevírat nové neobvyklé zorné úhly pohledu, zvažovat více různých variant nějakého řešení a neomezovat svůj pohled jen na jedinou možnost nebo jediný zdánlivě jednoduše vymezitelný postup. A v tomtéž podporuji své klienty. Více o teoretických východiscích a metodologii důležitých pro moji práci se dočtete zde.

 

Pro zkvalitnění svých služeb své dosavadní znalosti a zkušenosti stále rozšiřuji a prohlubuji, svoji práci reflektuji a průběžně superviduji.

Pracuji podle kompetencí a etických standardů ICF, ČAKO, EMCC.

JAK PRACUJI ?

Součástí mojí práce je naladit se na potřeby mých klientů. Zklidnit jejich mysl a zastavit je ve shonu všedních povinností. Naslouchat jim a připojit se k jejich příběhu. Povzbudit jejich chuť přemýšlet o věcech jiným způsobem, než byli doposud zvyklí.

Jiný, nově získaný způsob uvažování jim otevře inspirativní prostor nejen k produkování kreativních nápadů a nových odvážných řešení, ale i k objevování jich samých, jejich silných stránek a dalších možností.

K tomu, aby našli to, co hledají a aby dokázali to, pro co se rozhodli, je někdy zapotřebí vynaložit určité úsilí. Moje role spočívá v tom, podpořit své klienty, aby setrvali na cestě za změnou a došli tam, kam chtějí dojít …, až ke svému cíli.

 

K cíli většinou vede více cest. S klienty společně hledáme takovou cestu, kterou si v rámci intenzivní práce budou schopni alespoň trochu užít!

CO NABÍZÍM ?

V osobní rovině nabízím individuální koučink, životní koučink, kariérový koučink, kariérové poradenství, párový koučink nebo individuální a párové terapeutické konzultace.
Ve firemním prostředí nabízím konzultace, mentoring, poradenství, facilitaci v oblasti Leadership Managementu, Change Managementu, Self Managementu, Solution Focused Managementu, Relationship Managementu, Stress Managementu, Time Managementu, Talent Managementu. Dále manažerskou supervizi (stínování), facilitaci strategického plánování, trénink a skupinové nebo týmové koučování