Týmový koučink

 

VAŠI FIRMU TVOŘÍ VAŠI LIDÉ…

t

ýmový koučink hledá způsoby a nalézá nejlepší cesty, jak mohou lidé ve skupině lépe spolupracovat, vzájemně lépe komunikovat a dozrát tak v dobře fungující tým.

stick-people

stick-people_02

 

SPOLEČNĚ S VAŠIMI LIDMI MŮŽE VYRŮST A DOZRÁT I VÁŠ TÝM!

t

ýmový koučink umožňuje lidem v týmu uvědomit si sami sebe – vlastní očekávání, motivy, svůj vliv, své možnosti i své limity. Učí se vnímat sami sebe také jako součást týmu, s nímž společně tvoří jeden celek. To jim pomáhá lépe chápat svoji roli, svůj osobní přínos i individuální odpovědnost a lépe se orientovat ve vzájemných pracovních závislostech.

V čem spočívá síla koučování týmů?

Týmový koučink představuje v současné době efektivní způsob, jak sladit různé zájmy, potřeby a požadavky jednotlivců v rámci skupiny. Prostřednictvím vzájemné reflexe a inspirace mezi členy týmu, které přináší nové vhledy a otevírají dosud nevyužité možnosti, lze vytvořit jasný společně sdílený postup směrem k žádoucímu cíli a najít tak společnou cestu k funkčním dlouhodobějším řešením.

  Váš tým může být jako dobře znějící orchestr – slaďte své lidi, jejich tempo i rytmus...

V jakých případech lze týmový koučink využít?

 • Při tvorbě nové nebo při změně již zavedené strategie podniku.
 • Při překonávání obtížné nebo stále se opakující nežádoucí situace (komunikační šum nebo rivalita mezi odděleními, nízká výkonnost, nízká loajalita a jiné).
 • Při tvorbě nového týmu.
 • Při řízení různých typů projektů.
 • Při prosazování a zavádění organizačních nebo personálních změn, které mohou představovat náročný realizační úkol.

Jaký může mít týmový koučink pro firmu přínos a co Vám umožní:

 • Zamyslet se nad situací nebo nad stále se opakujícím problémem z jiné perspektivy.
 • Lépe chápat a vnímat vnitrofiremní i vnější kontexty a pracovat s nimi.
 • Podpořit celkovou soudržnost a týmovou spolupráci.
 • Zlepšit vzájemné vztahy a komunikaci uvnitř týmu i navenek.
 • Vytvořit týmovou vizi, která udává směr.
 • Vyjasnit role, pravomoci a odpovědnosti jednotlivých členů týmu.
 • Nastavit jasná, společně sdílená pravidla a postupy spolupráce.
 • Zvýšit loajalitu a důvěru ve vedoucího týmu.